Hemsjukvård

Hemsjukvård | Veritas Vårdcentral Upplands Väsby

På Veritas Vårdcentral kan vi erbjuda dig som behöver hemsjukvård av distriktssköterska. Hemsjukvård innebär vård och behandling i hemmet för personer vars tillstånd kräver detta. Vårdbehovet ska vara i mer än 14 dagar och kräva insatser minst två gånger i månaden och kan bli aktuellt i alla åldrar och med varierande behov.

Hemsjukvård innebär medicinska insatser så som att ge insulin, andra injektioner, läkemedelshantering, sårvård, provtagning eller blodtrycksmätning samt omvårdnadsinsatser med stöd och uppföljning för både patient och anhörig. Distriktssköterskan i hemsjukvården har ett nära samarbete med hemtjänsen och kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS.

Kontakta mottagningen för att få mer information kring hemsjukvård.

 

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss på 08-590 060 90, eller info@veritasvardcentral.se, om ni vill veta mer om våra vaccinationer eller någon annan av de tjänster Veritas Vårdcentralen Upplands Väsby erbjuder.