Vårdcentralen

Veritas Vårdcentral Upplands Väsby

Veritas Vårdcentralerna startades 2008 i samband med vårdvalsreformen och fungerar idag som ett läkarhus i Upplands Väsby och på Ekerö..

Vårdcentralen består av specialister inom allmänmedicin. Vi erbjuder distriktssköterskemottagning, diabetessköterskemottagning som bedriver rutinkontroller för diabetes och blodtryck/24 timmars blodtrycksmätning och även kontroll av andningsfunktionen (spirometri). Våra sjuksköterskor och läkare gör hembesök vid behov. Vi bedriver även hemsjukvård.

Psykologtjänsten erbjuds genom Moment Psykologi med säte i Stockholm med ordinarie patientavgift enligt Landstingstaxa.

Behöver du ta prover, kan du lätt och bekvämt göra det i vårt eget laboratorium.

Vår ambition är att ge dig som patient ett vänligt bemötande, vård av hög kvalitet och bra tillgänglighet. Vi bedriver också ett kontinuerligt utvecklingsarbete för patientens bästa behov.